Start : Bestuur : Lidmaatschap : Jaarboek : Ledenbericht : Contact : Lustrumboek : Links : Nieuws
Lezingen en excursies : Cursussen en workshops : Die Haghe Prijs : Lustrum 2015

Lustrumboek

Lustrumboek 24e lustrum
Die Haghe heeft ter gelegenheid van haar 24ste lustrum in 2010 haar leden een boek aangeboden met de titel: Den Haag volgens Stal & Van Doorn.
Uitgever: De Nieuwe Haagsche.
ISBN: 978-94-6010-042-0
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. De prijs is 14,95 euro.

Auteurs: Kees Stal, Maarten van Doorn. Voor- en nawoord van: Diederick Cannegieter, de voorzitter
van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
De weekkrant Den Haag Centraal bood anderhalf jaar lang een podium aan Kees Stal en Maarten
van Doorn voor hun rubriek ‘Terugblik. Foto´s uit het Haags Gemeentearchief’. De stukjes zijn nu
gebundeld in een duurzame vorm. De auteurs becommentariëren op hun eigen bekende wijze
(historisch verantwoord maar toch op luchtige toon) een breed scala aan Haagse gebeurtenissen
van na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren tachtig. Deze zijn bijeengebracht in thema’s als het
veranderende stadsbeeld, Scheveningen, verdwenen stukjes Den Haag, religieuze zaken, Haagse
jeugd en Belangrijke Haagse Mensen. Het geheel vormt een soms verrassend maar vaak ook
herkenbaar beeld op de naoorlogse Haagse samenleving en verschijnt ter viering van het 120-jarig
bestaan van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.

Lustrumboek 23e lustrum
Die Haghe, opgericht in 1890, heeft ter gelegenheid van haar 23ste lustrum een boek uitgegeven: ‘Was getekend, Den Haag. Den Haag door kunstenaarsogen – 1890, 2005’. Het boek bevat 81 stadsgezichten en geeft een beeld van Den Haag, zoals kunstenaars dat zagen in de beginperiode van de vereniging en zoals kunstenaars van nu dat zien in het jubileumjaar 2005. Van de stadsgezichten zijn er 40, die rond 1900 zijn gemaakt, betrokken uit de collectie van het Haags Gemeentearchief. De stadsgezichten van 2005 zijn speciaal voor het lustrumboek gemaakt. Verder bevat het boek stukken van de hand van Johan Gram uit 1893 en van de stadsstedebouwkundige Maarten Schmitt. Gram bezingt de stad; Schmitt analyseert.

Het boek is via de boekhandel te verkrijgen bij Koninklijke De Swart, postbus 53184, 2505 AD Den Haag. Het boek kost € 20,-. ISBN-nummer: (978) 9081019910.

Recensie AD 28 december 2005 "Een bekoorlijke Hofstad. Die Haghe bundelt 81 kunstenaarsimpressies van de stad in 'Was getekend, Den Haag'".

   

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan diehaghe@haagsegeschiedenis.nl